สุขภาพแต่ละช่วงวัยที่พ่อแม่ควรใส่ใจ

การตรวจ เช็คสุขภาพสุขภาพของเด็กนั้นมีความสำคัญไม่ต่างกับผู้ใหญ่เพราะถ้าหากว่าพบความผิดปกติโดยเร็วเราก็จะสามารถดูแลรักษาได้ทันท่วงทีและป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกวิธีจะทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการตามวัยของเด็ก สุขภาพของเด็กนั้นนับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่ควรละเลยเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ลูกน้อยนั้นได้เติบโตขึ้นมาร่าเริง สดใส สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง โดยมีนายแพทย์ด้านกุมารเวชศาสตร์และกุมารแพทย์ ได้กล่าวไว้ว่าในแต่ละช่วงเวลาของการเจริญเติบโตของเด็กนั้นย่อมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามวัยและก็มีลักษณะที่เฉพาะตัวที่แตกต่างกันการจากติดตามอย่างใกล้ชิดนั้นนับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรงเสริมสิ่งที่ขาดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม คุณพ่อคุณแม่ก็อย่าเอาแต่ดูXXXXจนลืมใส่ใจสุขภาพลูก

เด็กในแต่ละวัยควรตรวจสุขภาพประจำปีมีอะไรบ้าง

ช่วงวัยทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 7 วัน จะต้องมีการประเมินภาวะตัวเหลืองมีการเจาะเลือดเพื่อตรวจคัดกรองภาวะบกพร่องทางฮอร์โมนไทรอยด์  มีการตรวจเช็คการได้ยิน รวมไปถึงการให้วัคซีนที่สำคัญอย่างวัคซีนป้องกันวัณโรค และวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีด้วย

ทารกที่ไม่เกิน 6 เดือนจะมีการติดตามการเจริญเติบโตเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆ และการให้ได้รับวัคซีนที่เหมาะสมกับวัย

ทารกวัย 6-12 เดือนจะเริ่มมีการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันผุ สุขภาพเหงือก เพราะต้องมีการปรับตัวในการกินอาหารรวมถึงการตรวจตาเพื่อคัดกรองภาวะ ตาเข ตาเหล่และความผิดปกติต่างๆ มีการตรวจความเข้มข้นของเลือดเพื่อประเมินภาวะโลหิตจาง ตรวจข้อสะโพก ตรวจอวัยวะเพศ

เด็กตั้งแต่ 1-12 ปี จะเน้นตรวจในด้านพัฒนาการความเจริญเติบโตเพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องมีการวัดสายตาเพื่อแก้ไขปัญหาสายตาเอียงสายตายาว วัดความดันโลหิต รวมถึงคำแนะนำที่เหมาะสมในเรื่องของการเรียน การเล่น การเข้าสู่สังคมเพื่อปรับตัวทำตัวให้ถูกต้อง

วัยรุ่นช่วง 13-15 ปีร่างกายจะแข็งแรงโตเต็มวัย และอาจจะมีการละเลยการรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ 5 หมู่ การออกกำลังกาย การใช้ชีวิตที่เหมาะสมนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสุขภาพโดยรวมเพื่อป้องกันโรคในระยะยาว นอกจากนี้ยังเป็นวัยที่เริ่มสนใจในเรื่องเซ็กซ์และXXXXมากขึ้น ถ้าหากพ่อแม่อยากป้องกันลูกให้ห่างไกลจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ควรให้คำแนะนำที่เหมาะสมและอย่าห้ามถ้าลูกต้องการดูXXXXเป็นการส่วนตัว อย่าลืมว่าXXXXเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการของวัยรุ่นในยุคสมัยนี้

การที่ลูกมีสุขภาพที่ดีคือสิ่งที่พ่อแม่และผู้ปกครอง ต้องมีการใส่ใจและดูแลเป็นพิเศษถ้าลูกถึงวัยที่เหมาะสมพ่อและแม่ควรให้ได้รับการเช็คตรวจสุขภาพเพื่อ ที่ลูกจะได้เติบโตมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์